Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Amacımız

İnsana, içinde bulunduğu çevreye ve doğal kaynaklara duyulan saygıyı arttırmak.


Hedefimiz

Güvenli tesis ve ekipmanlar ile insan sağlığını güvenli kılıp, mümkün olan en az doğal kaynak tüketimi ile çevreyi korumak.


Politikamız

İşyerimizde; çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmeyi, üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek çevresel etkiler için, güncel İSG ve ÇYS mevzuatlarına ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,

İş yerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Hammadde ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, çevre kirliliğini azaltmayı,

Enerji verimli proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile doğal kaynak tüketiminde ki verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait amaç ve hedeflere ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığı sağlamayı,

Sıfır iş kazası ve sürdürülebilir çevre için uygun teknolojileri kullanmayı,

Çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmeyi ve bilinçlenmelerini sağlamayı,

Dokümante edilmiş Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri hedeflerini belirli periyotlarda gözden geçirmeyi,

Global gelişimi göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin ve diğer tüm ilgili tarafların politikamıza erişimini sağlamayı,

İnci GS Yuasa Üst Yönetimi; bu politika çerçevesinde, Yönetim Sistemleri şartlarına tam olarak uyulacağını, tüm çalışanlar adına taahhüt eder.


Cihan ELBİRLİK
İcra Kurulu Direktörü

Doküman No: PLT-02 / Yayın Tarihi: 24.03.2015 / Rev. No: 02 / Rev. Tarihi: 14.08.2017
www.incigsyuasa.com

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Gaziler Caddesi
No:6 45030 Manisa / TÜRKİYE
444 5
AKÜ 258